Reddet opp fra Salt­strau­men

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

To fiske­re ble natt til søn­dag reddet opp av sjø­en i Salt­strau­men ved Bodø.

Po­li­ti­et i Nord­land mel­der at strøm­men var vel­dig sterk og skap­te en bøl­ge som kant­ret bå­ten de to lo­ka­le fisker­ne satt i, en 16,5 fots Rana­fisk.

Til alt hell var kyst­vak­ta like i nær­he­ten da bå­ten kant­ret og fikk de to men­ne­ne raskt opp av van­net. Beg­ge er til­sett av helse­per­so­nell og er i god be­hold, opp­ly­ser po­li­ti­et i 2.30-ti­den natt til søn­dag.

Tide­vanns­strøm­men i Salt­strau­men er reg­net for å være en av ver­dens ster­kes­te. Vann­mas­se­ne har en fart på 10 til 12 knop.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.