Ab­bas i sam­ta­ler med fle­re land etter uro

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Den pa­le­stins­ke pre­si­den­ten holder sam­ta­ler med en rek­ke land i håp om å re­du­se­re spen­nin­ge­ne i Je­ru­sa­lem, sier en råd­gi­ver.

FOTO: NTB SCANPIX

Sam­men­støt mel­lom pa­le­sti­ne­re og is­ra­els­ke styr­ker i Bet­le­hem på den ok­ku­per­te Vestbredden fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.