Etter G-20

Faedrelandsvennen - - MENING -

I for­kant av G-20 topp­mø­tet i Ham­burg sam­let 25.000 men­nes­ker seg til en flott og fre­de­lig de­mon­stra­sjon.

●● Den­ne pro­test­bøl­gen ret­tet seg ikke i og for seg mot at ver­dens topp-po­li­ti­ke­re skul­le kom­me dit, men var en ma­ni­festa­sjon for mer de­mo­kra­ti, mer mil­jø og mer so­si­al rett­fer­dig­het. Det var svært gi­ven­de å være til­ste­de i Ham­burg og høre de flot­te ap­pel­le­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.