Tråk­ke ned

Faedrelandsvennen - - MENING -

●● I en tid der vi skul­le rei­se oss

i so­li­da­ri­tet mot po­li­ti­ke­re som vil pri­va­ti­se­re lan­det, sel­ge ut vår na­tur, og mot en stor­ka­pi­tal som blir ri­ke­re og ri­ke­re, får mer og mer, mens de med lite får sta­dig mind­re,

vel­ger vi å leg­ge skyl­den på de fat­ti­ge, tig­ger­ne på gata, de ut­støt­te, un­der­be­tal­te og de bo­sted­løse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.