MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Svak røyke­to­bakk

4. Opp­hav

6. Tokt

7. Ar­tik­kel

8. Yt­ret

9. Sjarm

10. Sel­skap

12. Skrift­grad LODDRETT

1. 29/6

2. Par

3. Kap­pe

4. Mynt­en­het

5. Jord­lapp

11. Sølv Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Ca­bin

4. Bob

6. Le

7. En

8. Ar

9. TT

10. Ose

12. Stans LODDRETT

1. Ca­lais

2. Bo

3. Nan­tes

4. Bero

5. Be­te

11. Sa

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.