QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor man­ge bein har en ed­der­kopp?

2. Hvil­ket dyr er det enes­te som ute­luk­ken­de le­ver av blod?

3. Hvil­ken by kal­les ”val­se­nes by”?

4. Hva het de kjempe­sto­re, ster­ke ve­se­ne­ne som lå i sta­dig kamp med æse­ne (gu­de­ne) i nor­røn my­to­lo­gi?

5. Hvil­ken fjord er ca 204 km lang?

6. Hvem har vært tea­ter­sjef, ut­nevnt til rid­der av Sankt Olavs Or­den, spil­te Pe­er Gynt i over ti år og var i 2007 jury­med­lem i Tv-pro­gram­met ”Drømme­rol­len” på NRK?

7. Hvil­ken li­ten såle­gjen­ger med na­tur­lig for­svars­verk he­ter Eri­naceus euro­pa­eus på la­tin?

8. Hvil­ken farge har trøya til sam­men­lagt­le­de­ren i syk­kel­lø­pet Tour de Fran­ce?

9. Hva er den fem­te bok­sta­ven i det gres­ke al­fa­be­tet?

10. Hvil­ken norsk kon­ge tal­te Ro­ma midt imot?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.