16-åring til syke­hus etter moped­ulyk­ke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LARSEN

●● En 16 år gam­mel jen­te ble søn­dag kveld inn­lagt på syke­hu­set med uav­klar­te ska­der etter å ha sklidd på mo­ped på Ves­ter­vei­en. Po­li­ti og am­bu­lan­se ble til­kalt til ste­det.

– Fø­re­ren har sann­syn­lig­vis sklidd på våt as­falt i rund­kjø­rin­gen, sier Lars Hy­berg, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Hen­del­sen skjed­de i rund­kjø­rin­gen ved Strøm­men.

Sør­lan­det syke­hus opp­lys­te søn­dag kveld at til­stan­den til jen­ta var uav­klart.

– Hun var be­visst og oppe­gå­en­de da am­bu­lan­sen kom til ste­det, men skal se­ne­re ha vært be­visst­løs i en kort pe­rio­de, sier Hy­berg.

Po­li­ti­et mot­tok mel­ding om hen­del­sen klok­ka 18.55.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.