Må ut­set­te åp­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Sprekk i et glass­vin­du fø­rer til at svømme­hal­len i Vennesla blir som­mer­stengt no­en da­ger eks­tra.

– Vi steng­te 1. juli og skul­le etter pla­nen åpne igjen 1. au­gust, men det rek­ker vi dess­ver­re ikke, sier park- og idretts­jef Jür­gen Orf.

Ne­de i stupe­bas­sen­get er det to vin­du­er. Fra kjel­le­ren rundt/ un­der bas­sen­get kan du se inn på stu­per­ne når de er un­der vann. Et av dis­se vin­du­ene har fått sprekk i glas­set.

– Da vi opp­da­get det­te, sat­te vi raskt i gang re­pa­ra­sjon. Den er ut­ført, men vi kom­mer noe se­ne­re i gang med å fyl­le vann enn be­reg­net, sier Orf.

Han reg­ner med at det vil gå minst fem da­ger ut i au­gust før bas­sen­get kan åp­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.