Ster­ke­re kro­ne gir bil­li­ge­re uten­lands­fe­rie

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - ©NTB

Skal på som­mer­fe­rie i ut­lan­det nå, blir det bil­li­ge­re enn for de som al­le­re­de har vært på tur.

For førs­te gang på ni må­ne­der er dol­la­ren un­der åtte kro­ner. Det be­tyr bil­li­ge­re uten­lands­fe­rie enn først ven­tet.

Kro­nen har styr­ket seg 2 pro­sent mot euro­en si­den be­gyn­nel­sen av juli. Mot dol­la­ren har kro­nen styr­ket seg nes­ten det dob­belte. Det opp­ly­ser DNB i en rap­port tirs­dag mor­gen.

I dag er den ame­ri­kans­ke dol­la­ren verdt 7,99 kro­ner. Ikke si­den ok­to­ber i fjor har dol­lar­kur- sen vært så lav.

Det be­tyr bil­li­ge­re uten­lands­fe­rie for nord­menn. En ho­tell­over­nat­ting til 200 dol­lar nat­ten kos­ter nå 140 kro­ner mind­re enn i midt­en av mai, skri­ver Nett­avi­sen. På en to ukers fe­rie i USA vil man der­for spa­re 1.820 kro­ner i over­nat­ting hvis man be­fin­ner seg i det­te pris­sjik­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.