Mu­sik­ken i Gra­va­ne og på Ju­støy bi­bel­camp

Faedrelandsvennen - - MENING -

Det skul­le vel ikke ha noe med mu­sikk-sjan­ge­ren å gjø­re, un­der­hold­nings­mu­sikk fra en res­tau­rant kon­tra sang og mu­sikk fra en bi­bel­camp, som gir så vel­dig uli­ke ut­slag for når det skal være ro om kvel­den, kom­mune­le­ger i Lil­le­sand og Kr.sand og herr fyl­kes­mann?

●● Hvor­dan kan det ha seg at man i Gra­va­ne i Kris­tian­sand kan ha full styr­ke på mu­sikk­an­legg til kl. 02.30 fra en res­tau­rant til de fles­te na­bo­ers sje­nan­se, mens på Ju­støy bi­bel­cam­ping må all ak­ti­vi­tet slut­te kl 23.00 pga to hytte­na­bo­ers kla­ge?

De fles­te and­re hytte­na­bo­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.