10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

26. JULI 2007

●● Fem stra­ke tap i se­ri­en ble i går etter­fulgt av nytt tap i cu­pen. 1. di­vi­sjons­la­get Hauge­sund ble for ster­ke for Start på Sør-are­na. Le­del­sen i Startt inn­ser at noe må gjø­res, men vet ikke hva.va. Start-di­rek­tør Svein Mat­hi­sen inn­røm­mer mer at le­del­sen ikke vet hva som må gjø­res etter gårs­da­gens cup­fa­de­se. – Nå må vi set­te e oss ned og fin­ne ut hva som må gjø­res, sier r Mat­hi­sen. På grunn av Stig Inge Bjørne­byes yes sus­pen­sjon etter bort­vis­ning mot Åle­sund søn­dag, så Mat­ta kam­pen sam­men med tre­ner Bjørne­bye og styre­for­mann Erik So­ler fra en Vip-lo­sje­osje på Sør Are­na. – I år er det in­gen krise­stem­ningg og pro­ble­mer in­ternt, sier So­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.