Hogg­or­men våk­ner

Faedrelandsvennen - - TEMA -

Opp­da­ger du orm i ha­gen el­ler nær­mil­jø­et – ikke drep den! Lirk den opp i en bøt­te og flytt den til et «trygt» mil­jø. Hogg­or­men er av gode grun­ner fre­det, den bi­drar til å hol­de små­gna­ger­be­stan­den i sjakk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.