Bil kjør­te ut og hav­net i ha­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ANETTE LAR­SEN

Na­bo­er på No­de­land våk­net tid­lig ons­dag mor­gen av et smell da en bil kjør­te ut­for ved Gjer­vold­stad.

– Vi lå og sov med vin­du­et åpent da vi hør­te et smell. Først da jeg var ute på mor­ge­nen så jeg bi­len i ha­gen, sier Bir­git­ta Holm.

Holm bor i et hus langs Song­dals­ve­gen ved Gjer­vold­stad. I lø­pet av nat­ten kjør­te en bil av vei­en og inn i ha­gen til hu­set ved si­den av. – Jeg gikk for å se hva som had­de skjedd, men jeg kun­ne ikke se noe på grunn av en ga- ra­sje som står i vei­en. På mor­ge­nen så jeg at det var gress og jord over­alt, sier Holm.

Na­bo­ene meld­te på mor­ge­nen ifra til po­li­ti­et om sa­ken.

– Vi fikk inn mel­ding klok­ka 08.42. Po­li­ti­et har ikke vært der oppe da det er en sak uten per­son­ska­de, sier Sver­re Birke­land, ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Han opp­ly­ser at po­li­ti­et har vært i kon­takt med bil­ei­er og fø­re­ren av bi­len.

– Det er ikke opp­ret­tet sak, og fø­re­ren av bi­len får ord­ne opp selv, sier ope­ra­sjons­le­de­ren.

FOTO: TER­JE TVEIT

En bil kjør­te ut­for på Song­dals­ve­gen ved Gjer­vold­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.