Fak­ta

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

PG Stø­len

● Er en coun­try­ar­tist fra Kris­tian­sand.

● For 17 år si­den fikk han og kona Pia Jør­gen­sen dat­te­ra Pe­tri­ne, som ble hjerne­ska­det og multi­funk­sjons­hem­met på grunn av en tab­be ved Sør­lan­det syke­hus.

● Er ak­tu­ell med sitt sju­en­de al­bum «I Will Put In­to Words», som be­står av 14 lå­ter.

● På lå­ten «So­met­hing In Her Smi­le» syn­ger han om dat­te­ra.

● And­re bi­drags­yte­re på al­bu­met er blant and­re Bib­bi Bo­let­te Si­lan­der Ja­cob­sen, Ste­ven Kvin­laug og pro­du­sent John Be­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.