Vin­ter­dekk far­li­ge om som­mer­en

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Pigg­frie vin­ter­dekk brem­ser dra­ma­tisk dår­li­ge­re på som­mer­føre enn som­mer­dekk. Det har nett­ste­det bil­nor­ge.no ny­lig tes­tet. Sta­ti­stik­ken sier at svært man­ge nors­ke bi­lis­ter kjø­rer på gam­le pigg­frie vin­ter­dekk om som­mer­en. Tes­ten vis­te at bremse­egen­ska­pe­ne til pigg­frie vin­ter­dekk på tørr asfalt er sam­men­lign­ba­re med hva et som­mer­dekk yter på vått føre. Det som er dra­ma­tisk er test­re­sul­ta­tet på vår asfalt.

Un­der tes­ten ble det målt ca 23 me­ter bremse­leng­de fra 80 kilo­me­ter i ti­men på tørr asfalt med som­mer­dekk, 28 me­ter på våt asfalt, mens bremse­leng­den på vin­ter­dek­ke­ne var 28 me­ter på tørt. Men når vin­ter­dek­ke­ne mø­ter våt asfalt, går det svært dår­lig. Her lå snit­tet på utro­li­ge 45,5 me­ter, skri­ver bil­nor­ge.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.