Ung­dom­me­lig preg på Vol­vos små­bil

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Man­ge ven­ter spent på små­bi­len XC40 fra Vol­vo. Iføl­ge nett­ste­det mo­tor.no skal den være klar til lan­se­ring mot slut­ten av året og byg­ges på en helt ny platt­form for for­hjuls­drev­ne små­bi­ler. Bi­len skal pas­se bil­kjø­pe­re som ald­ri har eid en Vol­vo, skri­ver mo­tor.no.

Nett­ste­det har snak­ket med Vol­vos de­sign­sjef Tho­mas In­gen­lath som sier at den nye bi­len får et mer ung­dom­me­lig preg, blir mind­re eks­klu­siv enn de stør­re Vol­vo-mo­del­le­ne, med en pris som pas­ser yng­re kjø­pe­re.

– XC40 blir en bil med et opp­sikts­vek­ken­de ut­se­en­de, i en ri­me­lig pris­klas­se der vi kut­ter ut ting du van­lig­vis ven­ter å fin­ne i en Vol­vo, sier de­sign­sje­fen til nett­ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.