25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

27. JULI 1992

●● Høy­som­mer til tross, tre gan­ger ukent­lig er kø­ene lan­ge i om om­rå­det rundt ski­sen­te­ret og Den Gam­le Gaard på Hov­den. Hundre­vis av per­soner stil­ler s seg glade­lig opp for å kom­me med ski­he hei­sen opp i 1200 me­ters høy­de på Nos. Der er det på god­værs­da­ger ut­sikt nær sagt til sju kirke­sogn, sam­ti­dig som det fort­satt er ake­mu­lig­he­ter i s snø­en. Ved Hov­den Fe­rie får en dag­lig fo fore­spørs­ler om heis­av­gan­ger. Sær­lig ser det ut til at dans­ker og tys­ke­re set­ter pris påp å til­brin­ge noen ti­mer i høy­fjel­let. Opp­lev Opp­le­vel­sen har så av­gjort preg av vill­mark over seg,seg og en fø­ler seg hen­satt til Se­tes­da­lens tak. I uke­ne frem­over ven­ter en også at an­tal­let fjellv fjell­vand­re­re vil øke sterkt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.