Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ken tra­di­sjon ut­fø­rer den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten hvert år ons­da­gen før Thanks­gi­ving?

2. Hvor man­ge tær har strut­sen på hver fot?

3. Hva er en ti­ger­bar­be?

4. Hvil­ken tegne­se­rie­fi­gur hol­der til i Hode­skal­le­grot­ten?

5. Hva he­ter Roy Ja­cob­sens bok om Finn som le­ver sam­men med sin fra­skil­te mor og en lei­e­boer på År­voll i Oslo?

6. Hva var Sa­mu­el Beck­ett kjent som?

7. Hva er en ka­pun?

8. Hvem sang om “Croco­di­le Shoes”?

9. Hva slags frø i erte­blomst­fa­mi­li­en bru­kes som re­gel for å lage mel til in­disk pa­pa­dam?

10. Hva kal­les de fem mose­bø­ke­ne hos jø­de­ne?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.