Dansk Su­per­liga-spil­ler til Jerv

Faedrelandsvennen - - SPORT - RU­NE STENSLAND

Dans­ke Mat­hias Wich­mann (25) sig­ner­te ons­dag en to­års­kon­trakt med Jerv.

Wich­mann kan skil­te med 107 kam­per for Aal­borg (20092015) og 43 kam­per for Vi­borg (2015-2017). 142 av dis­se er kam­per på Dan­marks øvers­te nivå, Su­per­liga­en. Den sen­tra­le midt­bane­spil­le­ren har dess­uten spilt 13 kam­per for Dan­marks U18-, U19-, U20- og U21-lands­lag.

Jervs dag­li­ge le­der Ru­ne Ja­kob­sen sier føl­gen­de til klub­bens hjemme­side:

– Vi er svært gla­de for at sig­ne­rin­gen av Mat­hias Wich­mann gikk i boks, og hå­per å få den dans­ke midt­bane­spil­le­ren spille­klar til søn­da­gens borte­kamp mot Levan­ger.

Wich­mann selv sier føl­gen­de til Jervs hjemme­side:

– Det er dei­lig å være her, og jeg gle­der meg til å kom­me i gang! Jeg har blitt godt tatt imot, og men­nes­ke­ne her vir­ker vel­dig hyg­ge­li­ge.

FOTO: FKJERV.NO

Midt­bane­spil­le­ren Mat­hias Wich­mann had­de sin førs­te Jerv-tre­ning ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.