– Gal­skap på over­gangs­mar­ke­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● – Det er for ti­den to­tal gal­skap på over­gangs­mar­ke­det, sier Bay­ern Mün­chen-ma­na­ger Car­lo An­ce­l­ot­ti i en kom­men­tar om ut­vik­lin­gen i pri­se­ne på fot­ball­spil­le­re bare i som­mer.

Man­ches­ter Uni­ted-ma­na­ger Jo­sé Mou­rin­ho har gjort noen av de størs­te kjø­pe­ne gjen­nom fjor­årets kjøp av Paul Pog­ba (931 mil­lio­ner kro­ner) og over­gan­gen til Ro­me­lu Lu­ka­ku (785 mil­lio­ner kro­ner) i som­mer. El­lers i over­gangs­mar­ke­det skal Pa­ris Saint-ger­main ha til­budt Bar­ce­lo­na 2,05 mil­li­ar­der kro­ner (196 mil­lio­ner pund) for Ney­mar, mens Real Mad­rid skal være i ferd med å kjø­pe Mona­cos 18-åring Ky­li­an Mbappé for 1,68 mil­li­ar­der kro­ner (180 mill. euro).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.