Ta det med ro.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - HEN­RIK IHME

Den­ne som­mer­en vir­ker å være pre­get av man­ge ulyk­ker på vei­ene. Noen blir hardt ska­det el­ler ver­re, mens and­re slip­per unna uten en skram­me. Det sis­te gjor­de jeg og res­ten av fa­mi­li­en etter å ha blitt på­kjørt i Tele­mark på vei hjem fra fe­rie. En bi­list holdt ikke vike­plik­ten, og en mø­ten­de bil sving­te rett inn i oss. Tal­let på ska­de­de og drep­te i tra­fik­ken går sta­dig ned, fra topp­året i 1970. Og bra er det. Etter his­to­rie­ne om bak­se­tet på 80-tal­let å døm­me, er vi blitt mye bed­re til å sik­re oss i bi­len enn før. Men min opp­ford­ring til bi­lis­te­ne i sis­te del av fe­rien er den­ne: Ta det ro­lig. Du kom­mer fram.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.