– Barne­fa­mi­li­er gjem­te seg – en ek­kel opp­le­vel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

Kun­der og bu­tikk­an­sat­te gjem­te seg på lag­re og røm­te ut bak­dø­rer da draps­kvin­nen stor­met gjen­nom Sør­lands­sen­te­ret mens hun vif­tet med en kniv.

– Det var gal­skap, sier Be­ne­dic­te Kris­ti­an­sen som job­ber på Bik Bok. Hun var på jobb ons­dag etter­mid­dag da hun hør­te pa­nis­ke rop.

– Det førs­te jeg møt­te var en mann og en kvin­ne som flyk­tet. Hun har kniv, hun har kniv, rop­te de.

Den 15 år gam­le jen­ta rakk å løpe fra Coop Obs og bort til Pan­duro like over Vin­mono­po­let i den eld­re delen av Sør­lands­sen­te­ret før hun ble på­gre­pet.

På vei­en ble man­ge men­nes­ker skremt. Bu­tikk­an­sat­te for­tel­ler om skrik, red­sel og små­barns­fa­mi­li­er som gjem­te seg.

Be­ne­dic­te Kris­ti­an­sen ble skremt og lur­te på hva som skjed­de. Folk var i sjokk og løp inn på bak­rom­met for å gjem­me seg. Men Be­ne­dic­te fant en bed­re løs­ning.

– Jeg åp­net opp bak­døra og slapp fle­re kun­der ut der. Ne­de så jeg barne­fa­mi­li­er som gjem­te seg. Det var en ek­kel opp­le­vel­se, sier hun.

Da hun gikk inn for å tryk­ke på alar­men ved kas­sa hør­te hun vil­le skrik fra jen­ta med kni­ven.

Noen av de bu­tikk­an­sat­te and­re ste­der fikk luk­ket git­te­ret mens dra­ma­et på­gikk.

Det rakk ikke de to an­sat­te ved Gi­na Tri­cot, Ton­je Flat­øy og Ing­rid Lund.

– Vi hør­te også noen vil­le skrik og viss­te ikke hva som kom lø­pen­de mot oss, sier Ton­je. Så fikk de øye på den de­spe­ra­te jen­ta som skrek og vei­vet med en stor kniv. I hæ­le­ne had­de hun po­li­ti og vek­te­re.

Hun tru­et og vif­tet med kni­ven mot dem før hun løp vi­de­re med po­li­ti­et etter, sier de. Kort tid etter ble hun over­man­net.

Lund og Flat­øy tok med seg kun­de­ne som var in­ne i bu­tik­ken og gjem­te seg på bak­rom­met til dra­ma­et var over.

– Jeg er fort­satt litt shaky, sier Ing­rid Lund.

FOTO: ROALD ANKERSEN

Ing­rid Lund (t.v.) og Ton­je Flat­øy an­sat­te ved Gi­na Tri­cot opp­lev­de dra­ma­et på nært hold ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.