– De fles­te kjø­per bloms­ter for å leg­ge ned her

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ROALD ANKERSEN

De førs­te kun­de­ne hos na­bo­en til bu­tik­ken som var åsted for drap ons­dag kveld, var på­rø­ren­de som la ned bloms­ter.

– Det er fryk­te­lig tra­gisk. Det er rart å være på jobb i dag, sier Thea Aas­bø (21).

Hun job­ber hos Mes­ter Grønn på Sør­lands­sen­te­ret, en av nabo­for­ret­nin­ge­ne til bu­tik­ken der Ma­rie Sku­land (17) ble drept kvel­den før.

Det er stil­le i bloms­ter­for­ret­nin­gen de førs­te ti­me­ne etter åp­nings­tid. De førs­te kun­de­ne er på­rø­ren­de el­ler ven­ner som kjø­per bloms­ter som de leg­ger ned uten­for bu­tik­ken.

– Alt er selv­føl­ge­lig vel­dig al­vor­lig i dag, sier Thea som var på jobb også ons­dag kveld.

– Det førs­te jeg mer­ket var at de rop­te etter en lege, men vi fikk ikke helt med oss hvor al­vor­lig det var før en per­son ble på­gre­pet, sier Aas­bø.

Se­ne­re fikk hun høre ut­fal­let, at det end­te med et drap.

Aas­bø sier hun mer­ker på hele stem­nin­gen at det er en spe­si­ell dag.

– Det er så trist når det skjer med så unge men­nes­ker, sier hun.

Uten­for bu­tik­ken hun job­ber i var det mye mer stil­le en van­lig tors­dag for­mid­dag. Noen men­nes­ker gikk for­bi for å leg­ge ned bloms­ter uten­for gjer­nings­ste­det.

An­sat­te på Coop Obs had­de i går be­søk av kom­mu­nens krise­tje­nes­te og satt og snak­ket sam­men på ka­fe­en in­ne i for­ret­nings­lo­ka­let. Bu­tik­ken holdt stengt tors­dag for­mid­dag.

Også en an­satt på Narve­sen var på jobb både ons­dag kveld og tors­dag for­mid­dag.

– Det var fryk­te­lig. Jeg så en per­son lig­ge på bak­ken og fullt av folk rundt. Så løp det folk fram og til­ba­ke til apo­te­ket, sier hun. An­sat­te på apo­te­ket hjalp blant an­net med kom­press og første­hjelp.

FOTO: SONDRE STEEN HOLVIK

Thea Aas­bø (21) job­ber hos Mes­ter Grønn på Sør­lands­sen­te­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.