Går vi­de­re med mis­til­lits­for­sla­get mot for­svars­mi­nis­te­ren

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det po­li­tis­ke pres­set mot stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven skjer­pes yt­ter­li­ge­re. Den bor­ger­li­ge al­li­an­sen vil kvit­te seg med for­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist.

●● Bare ti­mer etter at stats­mi­nis­te­ren had­de gjort det klart at han blir sit­ten­de etter å ha of­ret to stats­rå­der, øker det po­li­tis­ke pres­set fra op­po­si­sjo­nen. Det sis­te er at Mo­de­ra­ter­na også går inn for mis­til­lit.

Der­med lig­ger det an til at det blir fler­tall for et mis­til­lits­for­slag mot for­svars­mi­nis­ter Hul­tqvist. Op­po­si­sjo­nen me­ner at han ikke skjøt­tet sin stil­ling ved å la være å in­for­me­re Löf­ven om den vok­sen­de It-skan­da­len.

Löf­ven kan vel­ge å skri­ve ut nyvalg, men vil­le tid­li­ge­re tors­dag ikke del­ta i sli­ke spe­ku­la­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.