FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Været på Sør­lan­det i juni og juli 2017

● Høy­es­te mak­si­mums­tem­pe­ra­tur målt i Ag­der-fyl­ke­ne i juni el­ler juli er 26,8 gra­der målt ved Land­vik den 17. juni.

● La­ves­te mi­ni­mums­tem­pe­ra­tur er -4,1 gra­der målt ved Hov­denLun­da­ne den 1. juni.

● Størs­te meng­de nedbør målt på ett døgn i pe­rio­den er 62,8 mm var Ne­laug for ned­børs­døg­net 8. juni. Et ned­børs­døgn må­les fra klok­ka 07 da­gen før til 07 den ak­tu­el­le da­gen.

● Land­vik har den høy­es­te mid­del­tem­pe­ra­tu­ren i hele pe­rio­den med 15,9 gra­der. Blå­sjø har la­vest med 6,5 gra­der.

● Kil­de: Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt, kli­ma­tje­neste­av­de­lin­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.