Hvem er Kris­tian­sand for?

Faedrelandsvennen - - MENING - K. BAK­KEN DAG THORBJØRNSEN

Æ syn­ge vil ei vise, og visa er så gild....

●● Kjæ­re tu­ris­ter! Vel­kom­men til Kris­tian­sand. Nyt og kos dere! Jeg sy­nes bare at ti­den er in­ne for litt etter­tan­ke og re­flek­sjon. Hvem er egent­lig byen vår for? Er den for tu­ris­te­ne, el­ler er den for oss som bor her hele året? By­stran­da er fin den, men in­gen plas­ser er så fine som na­tur­per­le­ne Hamre­san­den og Bertes­buk­ta. Her kan man søke fred, ro og fine na­tur­opp­le­vel­ser året rundt. Det gjør vondt i min sør­lands­ke sjel å se hvor­dan kom­mu­nen lar Hamre­san­den for­fal­le. Jeg har in­gen am­bi­sjo­ner om å bli po­li­ti­ker, men nå må «møndi­he­da­ne» snart gri­be inn. Det må dis­ku­te­res og re­flek­te­res over penge­bru­ken på By­stran­da i for­hold til f.eks Hamre­san­den og Bertes­buk­ta. Jeg har ikke båt, og er flit­tig bru­ker av fri­are­al både på stren­der og sva­berg. Så jeg und­rer meg sta­dig vekk: Hvem er Kris­tian­sand for?

Tu­ris­te­ne? Oss fast­bo­en­de som bru­ker hele byen hele året? El­ler er den for al­le.... Som en av­slut­ning vil jeg si at det er in­gen ma­gen by som Kris­tian­sand. Og min far spil­te trekk­spill.

Hil­sen ei sør­land­spi­ge som har tean i tan­ga hele året.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.