«Barne­hage­lo­gikk»

Faedrelandsvennen - - MENING - SUSANNE QUIST

Svar til Gro Myd­land («Svar på inn­legg om masse­ut­ryd­del­se»).

●● Takk for inn­spill til inn­leg­get mitt!

Jeg har selv job­bet i barne­hage og har den størs­te re­spekt for ar­bei­det som gjø­res der. Jeg be­kla­ger gjer­ne at må­ten jeg for­mu­ler­te meg på kan opp­fat­tes ne­ga­tivt mot barne­ha­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.