DE­BATT

Faedrelandsvennen - - MENING - MARTIN EGGEN, na­tur­vern­råd­gi­ver i Norsk Or­ni­to­lo­gisk Fore­ning

svar al­vor­lig. NOF har sendt brev til lan­dets kom­mu­ner og bedt dem om å re­gu­le­re vann­scoo­ter­bru­ken strengt. Når re­gje­rin­gen svik­ter, må kom­mu­ne­ne ta an­svar. Det er uak­sep­ta­belt å set­te hen­sy­net til noen få men­nes­ker over hen­sy­net til na­tur­mang­fol­det og sår­bart fugle­li­vet, stikk i strid med kunn­skap og na­tur­fag­li­ge råd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.