La­na Del Rey over­ras­ker

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

POP La­na Del Rey

«Lust For Li­fe» In­ter­sco­pe / Uni­ver­sal

La­na Del Rey vi­ser at hun har mer å by på enn bare me­lan­kols­ke kjær­lig­hets­lå­ter.

Me­lan­ko­li­ens dron­ning er til­ba­ke med et nytt al­bum, og til al­les sto­re over­ras­kel­se smi­ler hun på cover­bil­det. Har hun noen over­ras­kel­ser på lur?

La­na Del Rey har skapt et so­lid og sær­egent ut­trykk hvor me­lan­kols­ke me­lo­di­er, sve­ven­de vo­kal og re­tro ame­ri­kansk pop­kul­tur står i sen­trum. Det­te står hun fort­satt fast ved, men hel­dig­vis har hun gitt mu­sik­ken sin et eks­tra lite sting den­ne gan­gen. Vi har hørt san­ger om ulyk­ke­lig kjær­lig­het til det kjed­som­me­li­ge fra La­na Del Rey, men den­ne gan­gen har hun også tatt tak i sam­funns­kri­tis­ke te­ma­er. Val­get av Trump som pre­si­dent har fått La­na Del Rey til å spe­ku­le­re. «Is it the end of an era? Is it the end of Ame­rica?» syn­ger hun på al­bu­mets ster­kes­te låt «When The World Was At War We Kept Dan­cing».

Hol­ly­wood-kul­tu­ren står fort­satt sterkt hos Del Rey. På tit­tel­lå­ten hen­vi­ser hun til Peg En­twhist­le – den unge kvin­nen som kom til Hol­ly­wood for å prø­ve lyk­ken som skue­spil­ler, men som tok sitt eget liv ved å hop­pe fra H-en til det be­røm­te skil­tet på Canyon Hill.

La­na Del Rey gjør sin greie på mes­ter­lig vis og be­vi­ser at hun også har et dy­pe­re ut­trykk. Her er det bare å la seg sve­ve med inn i La­na Del Rey sin ver­den.

FOTO: NTB SCANPIX

La­na Del Rey er ak­tu­ell med al­bu­met «Lust For Li­fe».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.