Et un­der har skjedd

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

ROCK Pe­ter Per­rett

«How The West Was Won» Do­mi­no/play­ground

RRock­en vant over ru­sen. Det skjed­de for fem år si­den. Nå har bri­tis­ke Pe­ter Per­rett (65) gitt ut et av årets bes­te rocke­al­bum.

Det er nep­pe man­ge som­hus­ker­som hus­ker ban­det­band The On­ly Ones på slut­ten av 70-tal­let da pun­ken re­gjer­te rocke­bil­det. Ban­det had­de et par hit­lå­ter, og ga ut noen al­bum, men det var for mye styr og rot til at de kun­ne fort­set­te. Front­mann Pe­ter Per­rett ble også borte. Nar­ko­ti­ka og til­hø­ren­de pro­ble­mer øde­la ta­len­tet og gut­sen. For 20 år si­den ga han ut et solo­al­bum, som ikke sær­lig man­ge bryd­de seg om. Men vel­dig man­ge bør bry seg om «How The West Was Won».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.