FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20 år

Magnus Ei­ken, Hæge­bo­stad. Vi vil gra­tu­le­re Magnus Ei­ken fra Ei­ken med 20-års­da­gen i dag, 28. juli. Vi hå­per du får en kjempe­fin dag. Vi er så vel­dig glad i deg Magnus. Klem­mer fra Ka­ri­na, mam­ma, pap­pa, Tor­finn og Ceci­lie.

12 år

Ma­lin MjøsVi dars­dottir, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til Ma­lin! Du er ei jen­te med mas­se fart ;-) Hå­per du får en fin dag i dag :-) Vi er vel­dig glad i deg. Mas­se klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­søs­ter Ju­lie.

9 år

An­ge­li­ca Lo­ren­ze Ber­tel­sen Hod­ne, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår skjøn­ne og mor­som­me An­ge­li­ca Lo­ren­ze som fyl­ler 9 år i dag 28/7. Sto­re klem­mer fra Alex­an­der, mam­ma og pap­pa og beste­for­eld­re.

9 år

Jose­fi­ne Ma­rie Sønste­by Ve­rås, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for deg, tøt­ta vår! Hå­per du får en fei­en­de flott og sol­fylt dag - vi dig­ger deg! Klem­mer fra Jacob, mam­ma og pap­pa.

6 år

Mai­ken Møl­ler An­gel, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen kjæ­re Mai­ken, hipp hur­ra for deg. Og snart skole­jen­te du blir, vi er vel­dig glad i deg. Burs­dags­klem fra Erik, San­der, tan­te Vi­be­ke, on­kel Hen­rik, Bjørn-e og mor­mor.

6 år

Mai­ken Møl­ler An­gel, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 6-års­da­gen til vår skjøn­ne og gode Mai­ken. Øns­ker deg en su­per­du­per burs­dag. Glad i deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Em­rik og Die­zel.

6 år

Trym Sven­sen Wes­ter­berg, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Trym som fyl­ler 6 år og skal bli skole­gutt! Man­ge burs­dags­klem­mer fra far­far og Re­née.

4 år

Mats So­lås Gab­ri­el­sen, . Hipp hur­ra for Mats som blir 4 år! Vi er kjempe­glad i deg. Burs­dags­klem fra mam­ma, pap­pa og Kas­per.

3 år

Vil­de Gaus­dal An­dre­as­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for sol­strå­la vår som fyl­ler 3 år 28. juli. Vi dig­ger deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Vet­le.

1 år

Ida Lauv­land Me­ling, Kris­tian­sand. Vår skjøn­ne Ida blir 1 år 28. juli. Tenk at vår råtøf­fe mor­ro­klump al­le­re­de er 1 år! Vi er så utro­lig glad i deg. Burs­dags­klem fra So­fie, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.