25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. JULI 1992

●● Kl. 23.45 i går lan­det fly­et med Man­ches­ter Uni­teds spil­le­re på Kje­vik. I kveld er det kamp mot Start på Kris­tian­sand Sta­dion. – Vi gle­der oss til opp­hol­det i Nor­ge, sa vin­gen Ryan Giggs og back­en Clay­ton Black­mo­re før spil­ler­ne has­tet inn på bus­sen til ho­tel­let. Yt­ter­li­ge­re kom­men­ta­rer ble ikke gitt til pres­sen før trop­pen gikk til ro for nat­ten. Den dans­ke keepe­ren Pe­ter Sch­meichel og klub­bens ma­na­ger Alex Fer­gu­son kom ikke med Kø­ben­havn­fly­et, men det er ven­tet at de vil slut­te seg til mann­ska­pet i dag. Man­ches­ter Uni­tet er det bes­te fot­ballag som noen­sin­ne har be­søkt Kris­tian­sand. Det er et stjerne­gal­le­ri som nå skal bolt­re seg mot Starts bes­te mann­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.