50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

28. JULI 1967

●● Beatle Ge­or­ge Har­ri­sons nye bil var klar for le­ve­ring da den plut­se­lig ble satt til­ba­ke i ga­ra­sjen og dek­ket med en pre­sen­ning. Det var opp­da­get at bi­len, en Mi­ni Cooper sports sa­loon, mu­li­gens har kren­ket in­dis­ke for­lags ret­tig­he­ter. Bi­le­ne r hånd­malt i al­ler egn­bu­ens far­ger med in­dis­ke il­lust­ra­sjo­ner og re­li­giø­se teks­ter på san­skrit. Ta­ket og hju­le­ne er for­gylt og bak­grunns­far­gen er brann­bil­rødt. Lør­dag ble man klar over at san­skrit-teks­te­ne er ko­piert fra en in­disk re­li­giøs bok, og at et in­disk for­lag her ret­tig­he­te­ne til den. Ka­ros­seri­ma­ler Ja­mes Fal­lon sa at han har vært i kon­takt med for­leg­ger­ne i Cal­cut­ta for å få til­la­tel­se til å bru­ke teks­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.