QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva het ho­ved­per­sonen i den førs­te se­son­gen av «Skam» på NRK3?

2. Er Jør­stad en sta­sjon på Nord­lands­ba­nen?

3. Hva står ro­mer­tal­let D for?

4. Hvil­ke er de fire mest kjen­te blod­ty­pe­ne?

5. Hvil­ket land het Per­sia fram til 1935?

6. Hva he­ter ko­na til tegne­se­rie­fi­gu­ren An­dy Capp?

7. Hvem spil­te ”Dy­na­mitt-har­ry” i Ol­sen­ban­den­fil­me­ne?

8. Hva he­ter inn­sjø­en som lig­ger mel­lom Peru og Bo­li­via?

9. Hvil­ket an­net ord bru­kes også om syk­dom­men dia­be­tes?

10. Hvem skrev ”Is-slot­tet”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.