Chris­ti­an­sen smad­ret sin egen nors­ke re­kord i Vm-fi­na­len

Faedrelandsvennen - - SPORT - SINDRE TRYGSLAND

●● Me­dal­jen glapp for den nors­ke svøm­me­ren Hen­rik Chris­ti­an­sen, men han ro­ses for inn­sat­sen.

20-årin­gen svøm­te inn på ti­den 7.44,21 i fi­na­len i 800 me­ter fri i VM i Budapest. Det holdt til en fjerde­plass, men var en kraf­tig for­bed­ring av den nors­ke re­kor­den som ble satt i Kazan i 2015, av Chris­ti- an­sen selv.

Den lød på 7.45,66. Chris­ti­an­sen sat­te også nor­disk re­kord med sitt fi­nale­løp.

– Nå har jeg en eks­tremt god fø­lel­se. Jeg kun­ne vært litt har­de­re ute, for jeg had­de en sinns­sykt sterk av­slut­ning. Jeg had­de nes­ten litt for mye kref­ter på slut­ten, sier Chris­ti­an­sen etter lø­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.