– Vil ikke an­be­fa­le det for al­le

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Eks­pert­kom­men­ta­tor i TV2, Jo­han Kag­ge­stad, som tid­li­ge­re har vært lands­lags­tre­ner i fri­idrett lang­dis­tanse­løp i ni se­son­ger, samt per­son­lig tre­ner for ver­dens­stjer­ne­ne Gre­te Waitz og Ing­rid Kris­ti­an­sen, er klar på at ul­tra­lø­pe­re som Øy­unn Byg­stad ut­set­ter krop­pen for eks­tre­me på­kjen­nin­ger.

– Bare å løpe et ma­ra­ton­løp på drøyt fire mil er gans­ke eks­tremt, og i Byg­stads til­fel­le snak­ket vi alt­så om ei som har satt seg fore å full­fø­re noe som til­sva­rer over ni ma­ra­ton­løp på rad over fem døgn, på­pe­ker Kag­ge­stad og po­eng­te­rer:

– Jeg tror ikke det er eks­tremt bra for helsen, og jeg vil ikke an­be­fa­le det for al­le. Det po­si­ti­ve er at hun har satt seg et mål som hun job­ber mot.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.