Ajer ro­ses av sje­fen

Faedrelandsvennen - - SPORT - MARIUS DAHL ADRIAN A. AAGESEN SINDRE TRYGSLAND

Kris­tof­fer Ajer (19) im­po­ner­te mot Ro­sen­borg ons­dag. Bren­dan Rod­gers me­ner det er mer i ven­te fra nord­man­nen.

– Det er den størs­te kam­pen jeg har spilt noen gang. Det var en ære å spil­le.

Det sier 19 år gam­le Kris­tof­fer Ajer etter å ha full­ført sin førs­te of­fi­si­el­le Celtick­amp. I Cham­pions League-kva­li­fi­se­rin­gen. På ær­ver­di­ge Cel­tic Park, og mot norsk mot­stand. Til uav­gjort 0-0.

Man­ge ble nok over­ras­ket da de så den nors­ke ung­gut­ten i start­opp­stil­lin­gen. Men Ajer gjor­de sa­ke­ne godt. Av Cel­tic TV ble han kå­ret til ba­nens bes­te.

– Han var god. Det er vans­ke­lig for en ung spil­ler å kom­me inn i en sånn kamp. Han har det som trengs for å bli bed­re, og han kom­mer til å bli bed­re, sier Cel­ticsjef Bren­dan Rod­gers.

– Jeg var litt ner­vøs i mor­ges, men valg­te å gjø­re det en­kelt, sier den tid­li­ge­re Start-spil­le­ren be­skje­dent.

0–0 på hjemme­bane er langt fra et ide­elt ut­gangs­punkt. Med en stolt his­to­rie, er det press på stor­klub­ben før re­tur­mø­tet i Trond­heim nes­te uke.

– RBK gjor­de det vans­ke­lig for oss. Vi var gode som et lag, men vi mang­let det of­fen­si­ve, sier Ajer, som har føl­gen­de tan­ker om mø­tet på Ler­ken­dal.

FOTO: NTB SCANPIX

Kris­tof­fer Ajer fikk sin førs­te of­fi­si­el­le kamp for Cel­tic ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.