Her om da­gen strøk jeg på opp­kjø­ring.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - KRIS­TIN OL­SEN

Som et vrak par­ker­te jeg bi­len på Ri­ge for and­re gang på én må­ned, og ven­tet på sen­sors dom: – Dess­ver­re in­gen lapp den­ne gan­gen hel­ler. Den er grei, du. Jeg be­gyn­ner å inn­se at jeg ikke er den fød­te bi­list. Men jeg gir ikke opp! Jeg klist­rer på den for­bas­ka L’en igjen, sjek­ker blind­sona og ten­ker at al­le gode ting må da være tre? Jeg må inn­røm­me at det lig­ger en trøst i å høre folk for­tel­le om den gan­gen de strøk på opp­kjø­ring. Så til dere som stry­ker et par gan­ger: Vi kla­rer det til slutt! I mel­lom­ti­den er det godt man har snil­le fa­mi­lie­med­lem­mer som ald­ri går lei øvel­ses­kjø­ring, si. Og takk til al­le gode bussjå­fø­rer der ute, som gjør det å kjø­re buss til en fest!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.