Tror noen løs­net flå­ten

I nat­tens mulm og mør­ke løs­net flå­ten, for­svant ut i fjor­den og ha­va­rer­te mot stein­ber­get.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

– Det er ikke til å fat­te at noen har tatt seg alt det­te bry­et for å øde­leg­ge for oss, sier en frust­rert Tho­mas Skeie (17).

Han me­ner noen må ha løs­net den med vil­je og latt den dri­ve ut i fjor­den.

Flå­ten bruk­te fire gut­ter man­ge mai­da­ger på å lage. Den ble fylt med et kost­bart lyd- og lys­ut­styr i til­legg til mo­tor og møb­ler. Nå lig­ger alt og skvul­per i vann­kan­ten.

– I ren penge­ver­di er det nok snakk om rundt 35.000 kro­ner, for­tel­ler Skeie.

Den har vært brukt som fest­flå­te i Ulv­svi­ka som lig­ger like øst for Sjø­san­den. Hver helg har ung­dom­mer møt­tes her og da har flå­ten vært sam­lings­punkt.

Natt til tors­dag har så for­tøy­nin­gen løs­net, iføl­ge Skeie av noen som har vil­let øde­leg­ge for dem, og flå­ten har endt opp i stein­ber­get ved Sjø­san­den.

– Det må jo være noen som er mis­un­ne­lig på hva vi fikk til med flå­ten, tror Skeie.

Nå skal de for­sø­ke å red­de res­te­ne. Over­byg­get lar seg kan­skje gjen­bru­ke, men det tek­nis­ke an­leg­get om­bord er nok øde­lagt.

– Vi har po­liti­an­meldt det­te og hå­per på tips om hvem som står bak, sier Tho­mas Skeie

FOTO: JAR­LE R. MAR­TIN­SEN

Her ved fjell­ber­get ved Sjø­san­den lig­ger den ha­va­rer­te flå­ten til gutte­gjen­gen i Man­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.