Minst én sik­tet for hær­ver­ket

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Minst én per­son er sik­tet for hær­ver­ket som før­te til at stein­for­ma­sjo­nen med nav­net Trollpik­ken knakk av i slut­ten av juni.

Den sik­te­de man­nen øns­ker ikke noe opp­merk­som­het rundt sa­ken, iføl­ge hans for­sva­rer Ar­vid Sjø­din, skri­ver NRK.

Po­li­ti­et øns­ker hel­ler ikke å kom­men­te­re sa­ken.

– Vi har in­gen nye opp­lys­nin­ger som vi øns­ker å gå ut med på nå­væ­ren­de tids­punkt, sier po­liti­ad­vo­kat Christina Nes­sa.

Lør­dag 24. juni opp­da­get et føl­ge tur­gå­ere at lande­mer­ket had­de knekt av. Bore­hull i stei­nen vit­net om at det var gjort med vil­je. I etter­kant ble det star­tet en inn­sam­lings­ak­sjon for å gjen­rei­se den tolv tonn tun­ge stein­for­ma­sjo­nen.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.