Na­waz Sha­rif går av

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pa­kis­tans stats­mi­nis­ter Na­waz Sha­rif har gått av etter at lan­dets høy­este­rett er­klær­te ham ueg­net for stil­lin­gen på grunn av kor­rup­sjons­an­kla­ger.

I en opp­sikts­vek­ken­de kjen­nel­se sier lan­dets høy­este­rett at Sha­rif ikke len­ger er kva­li­fi­sert til å være lan­dets stats­mi­nis­ter. En tals­mann for Sha­rif sier at han tar dom­men til føl­ge og har fra­trådt som stats­mi­nis­ter.

Sha­rif er an­kla­get for om­fat­ten­de kor­rup­sjon etter av­slø­rin­ger i de så­kal­te Pa­na­ma Pa­pers. Han skal ha sto­re ver­di­er i Lon­don og i off­shore­ban­ker.

Po­li­ti og para­mi­li­tæ­re styr­ker ble ut­plas­sert i tu­sen­tall rundt retts­byg­nin­ge­ne i ho­ved­sta­den Islamabad for å stan­se et­hvert til­løp til uro og opp­tøy­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.