FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

32 år

Kathrine Abu Sneineh, . Hipp hur­ra for ver­dens bes­te mam­ma, Kathrine Abu Sneineh, som fyl­ler 32 år 30. juli. Mas­se klem­mer fra de fem gull­un­ge­ne dine, Reem, Yousef, Mi­ral, You­nes og Yas­min.

4 år

Lil­li Ame­lia Ny­gaard Bråt­hen, Ive­land. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår mor­som­me, god­hjer­ta og vilje­ster­ke Lil­li Ame­lia som blir hele 4 år 30.7. Vi er vel­dig glad i deg. Hil­sen al­le oss her hjem­me.

1 år

Ka­ren Au­ne, Ev­je og Horn­nes. Ver­dens fi­nes­te og bli­des­te jen­te er 1 år! Gra­tu­le­rer mas­se med da­gen lil­le venn! Vi er vel­dig glad i deg! Mas­se klem­mer fra Mau­rits, mam­ma og pap­pa!

30 år

Ma­ri­an­ne Rike Grei­bes­land, Ven­ne­sla. Vil gjer­ne gra­tu­le­re min kjæ­re kone og su­pe­r­am­ma som fyl­ler 29++. Vi els­ker deg al­le mann. Hil­sen Roy, Mar­kus, Sa­ra og Nora.

4 år

Solveig Carl­sen, Ven­ne­sla. Vår kjæ­re klatre­mus, Solveig Carl­sen, fyl­ler 4 år i mor­gen 30. juli. Du er ei sprud­len­de og su­per jen­te vi er utro­lig glad i. Man­ge klem­mer fra Sondre, Vet­le, mam­ma og pap­pa.

30 år

Ti­na Årik­stad Sø­ren­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 30-års­da­gen kjæ­re, snil­le, kule, rau­se, om­sorgs­ful­le og litt gale tan­te Ti­na. Mas­se klem­mer fra Fri­da. Mam­ma, pap­pa, Si­ren, Ri­ta og Øystein hil­ser også. Vi er kjempe­glad i deg!

3 år

To­mine Ly­num Frigs­tad, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer med da­gen til vår lill sol­strå­le som fyl­ler 3 år, 30. juli. Du fyl­ler liv­e­ne våre med lat­ter og gle­de. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Karo­li­ne og Wil­hel­mine.

12 år

Ti­ril Char­lot­te Orme­stad , Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår vak­re, mor­som­me bal­lett­dan­sen­de Ti­ril som fyl­ler 12 år! Vi er su­per­glad i deg og øns­ker deg en strå­len­de burs­dag! Fra mam­ma, pap­pa, Tor­vald, Thea og Steinar!

3 år

Ka­mil­la Land­ås Bjelland, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår kjæ­re Ka­mil­la som blir 3 år 29. juli. Ei ny­de­lig jen­te med et godt hjer­te. Mas­se gode klem­mer fra store­søs­ter So­fia og mam­ma.

12 år

Ta­line Pet­ter­sen, Aud­ne­dal. Hipp hur­ra for fi­nes­te Ta­line­mor! Du er ei sprud­len­de ak­tiv jen­te, all­tid med en god kom­men­tar på lur og et hjer­te av gull! Vi er uen­de­lig glad i deg! Klem fra Se­bas­ti­an, Emil, Ju­li­ane, mam­ma og pap­pa

2 år

To­bias Kveldro Bjørnø Ha­gen, Song­da­len. 30. juli er god­gut­ten To­bias Kveldro Bjørnø Ha­gen 2 år. Du sprer mye gle­de, lat­ter og om­sorg rundt deg. Vi er utro­lig stolt og glad i deg. Man­ge klem­mer fra lille­bror Lu­cas, pap­pa og mam­ma.

11 år

Fe­lix Grime­stad Udøy, Man­dal. Hipp hur­ra for den snil­le og tøf­fe gut­ten vår. Vi er kjempe­glad i deg, god­gut­ten vår. Hil­sen Fri­da, mam­ma, pap­pa, Liz­zie Maga­kone Maga­ka­en og katt­un­ge­ne.

2 år

So­fia Fin­så­dal, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen, go'jen­ta vår! Du gir oss mas­se lat­ter og gle­de! Og vi er uen­de­lig glad i deg! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Stor klem fra Si­mon, mam­ma og pap­pa.

10 år

Emelinn Dols­våg Tho­mas­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 10-års­da­gen i mor­gen til den skjøn­ne, snil­le, mor­som­me og sprud­len­de jen­ta vår. Vi dig­ger deg. Mas­se hil­sen Liam, mam­ma og pap­pa.

1 år

So­fie Jen­sen, Søg­ne. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til go'jen­ta vår So­fie som blir 1 år i dag. Du er vår sol­strå­le, og vi er kjempe­gla­de i deg!! Klem fra store­søs­ter Mil­le, mam­ma og pap­pa.

8 år

To­bias Se­ver­in­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra og gra­tu­le­rer med da­gen til To­bias Se­ver­in­sen som fyl­ler 8 år 30. juli. Du er all­tid blid og for­nøyd. Vi er utro­lig glad i deg. Klem­mer fra pap­pa, mam­ma, Si­mon og Jo­nas.

1 år

Kal­le Hart­vig­sen Nord­mar­ken, Søg­ne. Hipp hur­ra for prin­sen vår Kal­le. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og store­bror.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.