25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. JULI 19 1992

● Hvil­ken fan­tas­tisk idretts­mann! Bry­te­ren Jo Jon Røn­nin­gen har nå skre­vet sitt navn m med gull­skrift i norsk his­to­rie. Han for­svar­te mes­ter­lig sitt for­ri­ge Ol-gull fra Se­oul i 1988. For ikke mer enn noen uker si­den var Jon Røn­nin­gen u ute av form. Men han fikk tre­ne og fo for­be­re­de seg i fred og ro foran le­ke­ne i Bar­ce­lo­na. Bro­ren Lars har in­spi­rert ham - og Jon fant topp­for­men i ret­te øyeblikk! Sju se­kun­der før slutt lå Røn­nin­gen un­der fo for sin ar­mens­ke mot­stan­der i fi­na­len i går. Men i kam­pens al­ler sis­te se­kun­der lyk­tes nord­ma nord­man­nen med en rul­le - og snud­de plut­se­lig hele du du­el­len. Og i går kveld mot­tok Bar­ce­lo­na-ols førs­te nors­ke gull­vin­ner sin me­dal­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.