10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. JULI 2007

●● Fø­rer klima­end­rin­ge­ne i frem­ti­denn til øk­te tem­pe­ra­tu­rer i el­ve­ne, vil det ikke len­ger være man­ge gla­de lak­ser å se. Var­me­re vann gjør at lak­sen for tid­lig svøm­mer fra el­ve­ne til ha­vet. Det gjør dem til lett byt­te. – Klima­end­rin­ge­ne e kan vir­ke ne­ga­tivt inn for lak­sen. I verr­s­te fall kan den høye tem­pe­ra­tu­ren fø­re­øre til at lak­sen dør, sier se­nior­råd­gi­ver i miljø­vern i vest-ag­der, Ør­nulf Hen­rik­sen. Leder i Otra Laxe­fis­ker­lag, Kjell John­sen, opp­ly­ser ply­ser at de skal ta opp pro­ble­met med villaks­be­stan­be­stan­den på nes­te styre­møte. Mens lakse­fis­ker ker Ken­neth May­er sy­nes det er trist om villak­sen ak­sen dør ut. – Men jeg har and­re hobby­er å dri­ve med. Bare ikke Start ryk­ker ned, sier May­er med et t glimt i øyet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.