50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

29. JULI 1967

●● En fjern­syns-sketsj i BBC som ka­ri­ker­te pre­si­dent de Gaul­le før­te til munt­lig pro­test over te­le­fo­nen fra den frans­ke am­bas­sa­de i Lon­don fre­dag. Det var un­der pro­gram­pos­ten «24 Hours» at skue­spil­le­ren John Wells frem­stil­te de Gaul­le iført ge­ne­ral­uni­form. Ut­gangs­punk­tet var de Gaul­les «Len­ge leve det frie Que­bec» som skap­te slik fu­ro­re på beg­ge si­der av At­lan­ter­ha­vet og som åpen­bart var for­an­led­nin­gedning til at de Gaul­le av­lys­te sitt be­søk i Ot­ta­wa og g reis­te hjem. I pro­gram­met ges­ti­ku­ler­te og ge­ber­det Wells seg som de Gaul­le og in­to­ner­te sket­sjen med «Len­ge leve jor­den, len­ge leve him­me­len ...». Sket­sjen slut­tet t med at de Gaul­le sprel­let i ar­me­ne ne på hvit­kled­de syke­pas­se­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.