QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva kan for lite kal­si­um i krop­pen føre til?

2. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 2. juni?

3. Hva he­ter Nor­ges lengs­te vass­drag?

4. Hvil­ken sport for­bin­der du med Anders Myr­vold?

5. Hva be­tyr or­det ade­kvat?

6. For hvor man­ge år vel­ges den frans­ke pre­si­den­ten?

7. Hvil­ket land he­ter Ītyōppyā på sitt eget språk?

8. Hvil­ken norsk idretts­mann var i 2004, 2005 og 2006 an­ta­ke­lig den mest kjen­te i Frank­ri­ke?

9. Hva var DDR en for­kor­tel­se for i åre­ne 1949 til 1990?

10. Hva er en kantele?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.