Lil­le­sand-svøm­mer im­po­ner­te i ung­doms-ol

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Ole Marius Rist Jen­sen (16) svøm­te seg til fi­na­le og sat­te tre krets­re­kor­der i euro­pe­isk ung­doms-ol den­ne uka.

– Det­te var helt fan­tas­tisk! Over all for­vent­ning, strå­ler KSA/ Team Sør-svøm­mer Jen­sen etter å ha pres­tert ti­den 2.07,46 mi­nut­ter i bas­sen­get i un­gars­ke Györ ons­dag for­mid­dag.

Han had­de selv den tid­li­ge­re se­nior­krets­re­kor­den på 2.09,53 mi­nut­ter, satt i Stockholm i april da han kva­li­fi­ser­te seg til euro­pe­isk ung­doms-ol.

– Før lø­pet mer­ket jeg på hele meg at det­te kom til å gå fort. Jeg klar­te å hol­de tem­po­et på topp, selv uten å bru­ke kref­ter i star­ten, sier Jen­sen og ut­dy­per:

– Da jeg lå halv­veis var jeg litt bak i heat­et, men etter å ha svømt knall­sterkt i bryst lå jeg ak­ku­rat der jeg skul­le inn til de sis­te 50 me­ter­ne. Craw­len var bare vil­je, og både ti­den og split­te­ne ble helt per­fekt.

I ons­da­gens fi­na­le ble han num­mer åtte. Jen­sen star­tet mes­ter­ska­pet med å bli num­mer 23 på 100 me­ter bryst til ti­den 1,07.27 mi­nut­ter. Med det slet­tet han den tid­li­ge­re junior-krets­re­kor­den til Tord Seyf­farth fra 2011.

Tors­dag av­slut­tet han sitt gode mes­ter­skap med å slet­te en 22 år gam­mel se­nior­krets­re­kord på 400 me­ter med­ley. Jen­sen per­set med 6,5 sek på 400m med­ley og slet­tet klubb­ka­me­rat Kjell Bues gam­le re­kord med 0,77 sek til ti­den 4.39.90.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.