Mu­ha­med Kei­ta klar for MLS

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Mu­ha­med Kei­ta (26) har skre­vet un­der en kon­trakt med MLSklub­ben New York Red Bulls.

Det be­kref­ter ame­ri­ka­ner­ne på sin hjemme­side fre­dag.

– Vi er gla­de for å øns­ke Mu­ha­med vel­kom­men til klub­ben vår. Han er en er­fa­ren spil­ler og kan spil­le både spiss og kant. Vi ten­ker at hans fer­dig­he­ter kan over­fø­res bra til MLS og pas­se vår spille­stil, sier sports­di­rek­tør De­nis Ham­lett til klub­bens nett­sted.

Kon­trakts­leng­de er ikke opp­gitt, og over­gan­gen av­hen­ger av at Kei­ta blir kla­rert for spill i USA.

– Jeg ser fram til å spil­le foran dere og vise hva jeg kan gjø­re med bal­len. Hå­per å se dere snart, sier Kei­ta på en Insta­gram-vi­deo på klub­bens kon­to.

Kei­ta kom­mer fra pols­ke Lech Poz­nan, men har til­brakt de sis­te se­son­ge­ne på lån i klub­ber i elite­se­ri­en. 26-årin­gen kom til Vå­ler­en­ga på lån i slut­ten av mars, men var pla­get med ska­der gjen­nom sto­re de­ler av vår­se­son­gen og re­tur­ner­te til Po­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.