Ler­ken­dal nær­mer seg ut­solgt før re­tur­opp­gjø­ret

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Ro­sen­borg kan ven­te seg ful­le tri­bu­ner når Cel­tic kom­mer på be­søk til re­tur­opp­gjør i mes­ter­liga­ens 3. kva­li­fi­se­rings­run­de. De til­gjen­ge­li­ge bil­let­te­ne er ut­solgt, men To­ve Moe Dyr­haug, dag­lig leder i Ro­sen­borg, for­tel­ler at klub­ben slip­per eks­tra bil­let­ter fre­dag. – Per nå er det ikke et sete le­dig, men klok­ken 12 slip­per vi opp mot 3000 bil­let­ter, sier hun til Nett­avi­sen. Ro­sen­borg-la­get sik­ret seg et godt ut­gangs­punkt i borte­opp­gjø­ret med 0-0 og har en god mu­lig­het til å nå sis­te play­off-run­de til mes­ter­liga­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.