Otra-duo til topps i Ski­fes­ti­va­len Blink

Faedrelandsvennen - - SPORT - JON GUN­NAR KJETSÅ, for Otra IL

Sondre Ram­se og Ås­mund Wi­berg var de to kjap­pes­te junio­re­ne i Lyse­botn opp tors­dag.

I junior­klas­sen (19-20 år) var det Sondre Ram­se som var først over stre­ken i det 7,5 kilo­me­ter lan­ge bakke­lø­pet, og bare 3,5 se­kun­der bak end­te Ås­mund Wi­berg. Ny­lig inn­meldt Otra­lø­per Gjermund Steins­land ble nr 67 i se­nior elite­klas­sen. Klub­ben had­de enda fle­re lø­pe­re med i jente­og gutte­klas­se­ne. Dis­se gikk 1 og 2 km bakke­løp. Her fikk vi klasse­sei­er i G11 år, Anders Kjetså Røed. I Jen­te 12 år ble Li­na Grind­heim num­mer 2. Nils Olav Kjetså Røed ble num­mer 3 i G 14, tett fulgt av Ei­nar Grind­heim. Even Birke­land ble num­mer 4 i G 12, Mor­ten Kjetså num­mer 7 i G 15 og Hå­vard Ei­ken Aas num­mer 7 i G 16 år.

Med så man­ge gode ski­lø­pe- re til start er det vel­dig moro at Otra hev­der seg så godt. Ås­mund sier at det var skik­ke­lig kult med dob­belt­sei­er. Sondre sier seg enig og sy­nes også det var vel­dig bra. Sondre for­tel­ler vi­de­re at de var ca seks mi­nut­ter bak eli­ten, og at været også var en fak­tor der. Mens junio­re­ne gikk i regn, fikk se­nio­re­ne nes­ten tør­re vei­er og sol.

FOTO: EGIL RAM­SE

Sondre Ram­se (t.v.) vant tors­da­gens junior­klas­se i det 7,5 km lan­ge bakke­lø­pet i Ski­fes­ti­va­len Blink. Hans klubb­ka­me­rat i Otra IL, Ås­mund Wi­berg ble num­mer to.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.